30
ΜΑΡ

Βαρβαρέσος: Στα 4,12 εκ. ευρώ οι ζημίες


Σε 4,12 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 5,65 εκατ. Ευρώ του έτους 2008 διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά φόρων της Βαρβαρέσος.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2010 διαμορφώθηκε σε 21,84 εκατ. Ευρώ από 19,19 εκατ. Ευρώ το 2009.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 14,12 εκατ. Ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2010 ανήλθαν σε 2,68 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 3,93 εκατ. Ευρώ του 2009.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 4,00 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 5,53 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.
Produced by