30
ΜΑΡ

ΤΤ: Στα 32,93 εκ. ευρώ οι ζημίες


Στα 32,93 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά φόρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για το 2010. Συμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επαναλαμβανόμενη προ προβλέψεων οργανική κερδοφορία αυξήηθκε κατά 719% στα 182,4 εκατ. απο τα 22,7 εκ. το 2009.

Τα καθαρά έσοδα απο τόκους αυξήθηκαν κατά46% στα $384,6 εκατ. απο 263,3 εκατ. το 2009.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε σε 18,50% απο 17,10% το 2009.


Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
Produced by