31
ΜΑΡ

Lavipharm: Μείωση του κύκλου εργασιών και ζημίες το 2010


Με μείωση του κύκλου εργασιών και ζημίες έκλεισε η οικονομική του 2010 για τον όμιλο της Lavipharm. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε 198,4 εκατ. ευρώ έναντι 249,8 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος, λόγω των μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων, επηρεάστηκε εξίσου και διαμορφώθηκε στα 31,7 εκατ. ευρώ από 39,5 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων ύψους 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 3,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,06 εκατ. ευρώ το 2009.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 46,9 εκατ. ευρώ από 56,5 εκατ. ευρώ το 2009. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν κέρδη ύψους 3,1 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ το 2009.

Το 2010 , όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, αποτέλεσε αναμφίβολα μια από τις πιο απαιτητικές χρονιές των τελευταίων ετών. "Στην ελληνική αγορά του φαρμάκου, η αναστάτωση που παρατηρήθηκε από τις αρχές του έτους έπληξε σημαντικά τις πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών. Οι τροποποιήσεις στις τιμές των φαρμάκων, οδήγησαν στη μείωση των αποθεμάτων στην αγορά και είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση πωλήσεων, επιβραδύνοντας το επίπεδο δραστηριότητας και επηρεάζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου".

Produced by