31
ΜΑΡ

Logismos: Στις 53 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους


H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα την Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για τη χρήση 2010, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.397 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2009 που ήταν 3.023 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 20,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 1.532 χιλ. ευρώ σχέση με το 2009 που ήταν 1.492 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.

Ως προς το αποτέλεσμα προ φόρων το 2010 εμφανίζει κέρδος 88 χιλ. ευρώ έναντι 109 χιλ. ευρώ στο 2009.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 53 χιλ. ευρώ έναντι 57 χιλ. ευρώ στη χρήση 2009.
Produced by