04
ΑΠΡ

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά: Εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και αλλαγή σύνθεσης ΔΣ


Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ("S&B", η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα, την εκλογή του κ. Κρίτωνα - Λεωνίδα Αναβλαβή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

O κ. Αναβλαβής, κάτοχος ΜΒΑ του INSEAD και πτυχίου (MSc) Μηχανολόγου Ναυπηγού του Newcastle University, εργάζεται στην εταιρία από το 1990. Από το 1995 μέχρι το 2007 ηγήθηκε με επιτυχία του Κλάδου Μπεντονίτη της εταιρίας που σήμερα είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματική της μονάδα. Από το 2008 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου S&B, και συνέβαλε πολλαπλώς στην επιτυχή αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και στην ανάκαμψη του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2010.

Η εκλογή του κου Αναβλαβή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, μη εκτελεστικού μέλους, κας Αικατερίνης Π. Κυριακοπούλου, Επιτίμου Προέδρου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

1. ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. ΚΡΙΤΩΝ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. ΦΛΩΡΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
8. ΡΑΦΑΗΛ ΜΩΥΣΗΣ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. ΝΙΚΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. ΚΑΛΥΨΩ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
13. ROBERT JAMES CHAMPION DE CRESPIGNY A.C., Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
14. JAN CAREL MAARTEN SCHOENFELD, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
15. ALAIN WALTER MARIE WIVINE SPEECKAERT, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Produced by