04
ΑΠΡ

Ιατρικό Αθηνών: Συγκρότηση του Δ.Σ. της κλινικής ΓΑΙΑ


Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ανακοίνωσε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ.

Η νέα σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Δρ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος,

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος,

Αντιπρόεδρος: Δρ. Ηλίας Μεταξάς,

Αντιπρόεδρος: Δρ. Γεώργιος Μπαγετάκος,

Αντιπρόεδρος: Δρ. Παύλος Παπακώστας,

Διευθύνων Σύμβουλος: Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος,

Μέλη: Ευθυμία Βλαχοκώστα, Γεώργιος Ζέρδιλας, Βασίλειος Μπαρδής, Θεοδώρα Νεζερίτη, Δρ. Αθανάσιος Τσούμπης.
Produced by