04
ΑΠΡ

ΟΠΑΠ: Δυο εταιρείες στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για νέο τεχνολογικό πάροχο


Οι δύο εκ των τριών εταιρειών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον προχωρούν στην επόμενη φάση του κλειστού διαγωνισμού της ΟΠΑΠ ΑΕ για νέο τεχνολογικό πάροχο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ενέκρινε την προεπιλογή των Ιντραλοτ και Ενωση Εταιρειών GTECH Corporation - GTECH Global Services Corporation Limited.

Σημειώνεται ότι όπως προέβλεπε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρώτη φάση του διαγωνισμού εξετάστηκε η χρηματοικονομική επάρκεια και η ειδική εμπειρία των υποψηφίων.
Produced by