05
ΑΠΡ

Ε.ΥΔ.Α.Π.: Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου


Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κος Γεραγίδης Ανδρέας, ανέλαβε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τις 29 Μαρτίου 2011, στη θέση του παραιτηθέντος κυρίου Τζίκα Νικόλαου.
Produced by