05
ΑΠΡ

Expert: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99


Η εταιρία EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ κατέθεσε χθες στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αίτηση για υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 (διαδικασία συνδιαλλαγής) και ταυτόχρονα, με προσωρινή διαταγή, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προστασίας της εταιρίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Εικόνα Ήχος, η EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ επέλεξε την προστασία του Νόμου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και στον κλάδο ηλεκτρικών ειδικότερα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας εξαιτίας των επισφαλειών των μελών του δικτύου της. Στην προσπάθεια εξυγίανσης μέσα από την διαδικασία αυτή, η EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ θα έχει την στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των προμηθευτών - πιστωτών της.

Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ ενημερώθηκε ότι η απόφαση της EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ περί κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων της εισηγμένης παραμένει σε ισχύ. Για το συγκεκριμένο θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ θα αποφασίσει εντός των επομένων ημερών, οπότε και θα ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα και με τα όσα είχε διαμηνύσει στην από 23.3.2011 επιστολή της.
Produced by