11
ΑΠΡ

Τρ. Κύπρου: Η Ειρ. Καραμάνου νέο μέλος στο ΔΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου στη συνεδρία του στις 8/4 αποφάσισε τον διορισμό της κας Ειρήνης Καραμάνου ως μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με άμεση ισχύ.

Η κα Ειρήνη Καραμάνου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2005.

Στο παρελθόν εργάστηκε σε Ελεγκτικό Οίκο ως Senior Auditor και σε Τραπεζικό Οργανισμό. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού με ειδίκευση στη Διοίκηση και στο Marketing, Πανεπιστημιακού Διπλώματος στη Λογιστική και του Επαγγελματικού Τίτλου Certified Public Accountant Αμερικής.

Με τον διορισμό της κας Καραμάνου το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ενισχύεται περαιτέρω με μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.

Produced by