12
ΑΠΡ

Καρατζή: Ανάθεση Κατασκευής Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων


Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ  ανέθεσε την πλήρη κατασκευή τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 6 ΜW στην εταιρεία ENVIRON AE.

Οι παραπάνω νέες και πλήρως αδειοδοτημένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, θα αναπτυχθούν εντός των ερχόμενων τεσσάρων μηνών στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο νομό Βοιωτίας, σε μισθωμένα οικόπεδα, θα κατασκευαστούν δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2 MW έκαστο και ένα ισχύος 1 MW, ενώ στο νομό Λαρίσης, στη στέγη του εργοστασίου της εταιρείας, θα κατασκευαστεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW.

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω επένδυσης θα ανέλθει στα 14,16 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από δάνειο χορηγούμενο από την Εθνική Τράπεζα. Τα ετήσια συνολικά έσοδα από την πλήρη λειτουργία των ανωτέρω φωτοβολταϊκών σταθμών εκτιμώνται στα 3,5 εκατ. ευρώ.
Produced by