14
ΑΠΡ

Ατλάντικ: Πώληση του παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων


Στην πώληση του παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων προχώρησε η εταιρεία Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ ΑΕΕ, στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ατλάντικ Σούπερ Μάρκετ προχώρησε στην πώληση του παγίου εξοπλισμού ενός στην Αθήνα στην Ηλιούπολη, στην επιχείρηση Σούπερ Μάρκετ "ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ'' και ενός στην Καλαμάτα (Ψαρρών & Μακεδονίας), στην Εταιρεία Συμμετοχών & Εμπορίας Τροφίμων ΜΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ (θυγατρική της ΑΒ Βασιλόπουλος) με τα έσοδα από την πώληση του οποίου αποπληρώθηκε το σύνολο του υπολοίπου οφειλής των προμηθευτών Leader AE και Leader Μακεδονίας ΑΕ.

Produced by