15
ΑΠΡ

ALTER: Σχέδιο σύμβασης αναδιοργάνωσης από την Argo Capital Management


Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας έλαβαν από την ARGO CAPITAL MANAGEMENT LTD για λογαριασμό fund υπό την διαχείρισιν της, σχέδιο σύμβασης αναδιοργάνωσης της Εταιρείας με συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής καθώς και ότι έχει αποσταλεί στις πιστώτριες τράπεζες σχέδιο συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Eταιρείας και την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη σχετικά με το ως άνω θέμα.

Produced by