19
ΑΠΡ

KΛΜ: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στην "ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε."


Η εταιρεία "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι κατατέθηκε την 18.04.2011 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής κινητών πραγμάτων κυριότητας της Εταιρείας, κατά της εταιρείας "ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ", με την οποία η Εταιρεία ζητάει όπως αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας των εμπορευμάτων τα οποία περιγράφονται στην αίτηση και όπως υποχρεωθεί η καθ' ης "ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε.", και κάθε τρίτος που τα κατέχει για λογαριασμό της, να αποδώσει στην Εταιρεία τη νομή και κατοχή των παρανόμως παρακρατηθέντων από την καθ' ης εμπορευμάτων της Εταιρείας.

Παράλληλα ζητήθηκε από την Εταιρεία να χορηγηθεί από το Ειρηνοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης κάθε πραγματικής και νομικής μεταβολής των περιγραφόμενων στην αίτηση κινητών πραγμάτων μέχρι τον χρόνο συζητήσεως της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Το σχετικό αίτημα περί χορήγησης προσωρινής διαταγής συζητήθηκε την 18.04.2011, κατόπιν κλήτευσης της καθ' ης "ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε." και με την παρουσία αυτής, έγινε δεκτό από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών και απαγορεύθηκε, αρχής γενομένης της ισχύος της προσωρινής διαταγής από την 28η Απριλίου 2011, κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των κινητών πραγμάτων κυριότητας της Εταιρείας τα οποία περιγράφονται στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, η οποία προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο της 26ης Μαΐου 2011.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, κάθε είδους συνεργασία της εταιρείας "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με την "ΚΟΥΚΟΥ Α.Ε." διακόπτεται και η Εταιρεία θα διεκδικήσει την ικανοποίηση κάθε νομίμου δικαιώματός της δια της δικαστικής οδού.
Produced by