26
ΑΠΡ

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 7.000 ιδίων μετοχών


Στην αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,0167 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ συνολικής αξίας 21.116,60 ευρώ.

Η κίνηση αυτή ήταν απόφαση της από 12/5/2010 Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 22/6/2010 απόφασης του Δ.Σ.

Η αγορά έγινε μέσω του μέλους του Χ.Α. FORTIUS FINANCE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Produced by