26
ΑΠΡ

S&B: Αγορά μετοχών από κ. Βιδάλη Ευθύμιο


Στην αγορά 1.200 κοινών μετοχών της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, συνολικής αξίας 5.579,95 ευρώ, προχώρησε στις 20/4 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Βιδάλης Ευθύμιος.
Produced by