27
ΑΠΡ

ΟΠΑΠ: Αγορές και πωλήσεις μετοχών από την Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ


Σε αγοραπωλησίες μετοχών και ΣΜΕ της ΟΠΑΠ προέβη στις 21/4 η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.

Ειδικότερα η εισηγμένη προέβη:

1) Στην αγορά 3.015 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.686,74 ευρώ
2) Στην αγορά 27 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 37.578 ευρώ
3) Στην πώληση 4.028 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 59.018,20 ευρώ
4) Στην πώληση 3.015 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.646 ευρώ.

Σημειώνεται πως η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities προς την ΟΠΑΠ και ακολούθως από την ΟΠΑΠ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities, ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ.
Produced by