27
ΑΠΡ

Επίλεκτος: Άδεια λειτουργίας φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας


H εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ στα πλαίσια έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 25.02.2011 ανακοίνωσής της ενημερώνει για τα ακόλουθα :

Μετά την ηλέκτριση του φωτοβολταικού σταθμού της θυγατρικής εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της θέσης αυτού σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 23.02.2011, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαβίβασε την υπ αριθμ. Δ.Β/Φ.Φ.4/62/20.04.2011 απόφασή της με την οποία χορηγεί άδεια λειτουργίας φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,99 MWp στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων του Ν. Λάρισας για 20 έτη.

Με την άδεια λειτουργίας ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες κατασκευής και αδειοδοτήσεων του φωτοβολταικού σταθμού και τέθηκε πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία του εν λόγω φωτοβολταικού σταθμού, η οποία υπολογίζεται άνω των 13.500 εκατομμυρίων Kwh , είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει μια πόλη με πληθυσμό 10.800 κατοίκων ή ισοδύναμα 3.730 νοικοκυριά. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, θα απαιτούνταν 24.450 βαρέλια πετρελαίου ετησίως.

Δεδομένου ότι, η καθαρή ενέργεια που θα παράγει ο φωτοβολταϊκός σταθμός υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που εναλλακτικά θα παραγόταν από λιγνίτη, η επένδυση θα αποτρέψει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 18.600 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Από περιβαλλοντικής απόψεως, το παραπάνω είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που μας παρέχουν 1 εκατομμύριο δέντρα ή αλλιώς 20.000 στρέμματα δάσους και επίσης ισοδύναμο με το να τεθούν εκτός κυκλοφορίας 6.000 αυτοκίνητα μέσου κυβισμού.

Η εταιρεία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχεται από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ εμμέσως σε ποσοστό 100 % μέσω της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Produced by