28
ΑΠΡ

Geniki Bank: Αναπροσαρμογή επιτοκίωνκαταθέσεων και χορηγήσεων


Σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25%, η GENIKI Bank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της:

Συγκεκριμένα, από 13/4/2011 αυξήθηκαν κατά 0,25% τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών Ευρωαπόδοση, Φοιτητικός Τρεχούμενος Λογαριασμός GENIKI Νέων, και Λογαριασμός Όψεως Συνδεδεμένος με ΕΚΤ , καθώς και του στεγαστικού δανείου GENIKI Σπίτι Ευρώ.

Επιπλέον από 27/05/2011 η GENIKI Bank αυξάνει τα επιτόκια χορηγήσεων που είναι συμβατικά συνδεδεμένα με το ΕΚΤ : επιτόκια καταναλωτικών δανείων, Προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις (Π.Ε.Χ.) και το Βασικό επιτόκιο (Β.Ε.Χ) κατά 0,50% και Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων κατά 0,25%

Produced by