28
ΑΠΡ

Τρ. Κύπρου: Στις 24/05 η ετήσια γ.σ. για το μέρισμα


Στις 24 Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου , στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του προτεινόμενου τελικού μερίσματος.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2010 και έγκριση του προτεινόμενου τελικού μερίσματος.

2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.Produced by