18
ΜΑΡ

ΕΣΕΕ: Σχεδόν το 70% των Ελλήνων χρησιμοποιεί πλαστικό χρήμα


Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών στον κλάδο του εμπορίου.

Ένα σημαντικό κομμάτι των Ελλήνων καταναλωτών έχει εξοικειωθεί σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση «πλαστικού χρήματος» κατά τις αγορές, όπως προκύπτει από νέα έρευνα της ΕΣΕΕ που δείχνει πως το 68% των πολιτών κάνει αγορές μέσω καρτών.

Σε έρευνα της Public Issue,  που πραγματοποιήθηκε (6-13/3/2017 σε πανελλαδικό δείγμα 1.002 ατόμων) για λογαριασμό της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και του ΙΝΕΜΥ, καταγράφονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη χρήση του πλαστικού χρήματος στη χώρα μας και αποτυπώνονται οι στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στις υπάρχουσες διαφορετικές μορφές καρτών, σε αντιδιαστολή με τη χρήση μετρητών.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται, στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι (59%, οι 6 στους 10) αναφέρουν ότι δεν περιμένουν την περίοδο των εκπτώσεων για να κάνουν αγορές, αλλά ψωνίζουν όποτε έχουν ανάγκη.

Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι περίπου οι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό» χρήμα, δηλαδή κάποια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή συνδυασμό αυτών, στις συναλλαγές τους.

Πιο συγκεκριμένα, το 61% (οι 6 στους 10) χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα, το 21% (οι 2 στους 10) πιστωτική και το 6% προπληρωμένη κάρτα.

Γενικά, υψηλότερα ποσοστά χρήσης καρτών (>70%) εμφανίζουν: Οι άνδρες (70%), έναντι των γυναικών (65%), οι ηλικιακές ομάδες: 35-44 ετών (70%), 45-54 (77%) και 55-64 ετών (72%), οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (83%), οι απασχολούμενοι (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) (74%), οι μισθωτοί Δημοσίου (89%) και ιδιωτικού (73%) τομέα, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων (72%), έναντι των κατοίκων στις ημιαστικές (61%) και αγροτικές (60%) περιοχές. Επίσης, η χρήση καρτών συσχετίζεται θετικά με το ύψος του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.

Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι περίπου οι 2 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιούν σήμερα «πλαστικό» χρήμα, δηλαδή κάποια χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή συνδυασμό αυτών, στις συναλλαγές τους.

Πιο συγκεκριμένα, το 61% (οι 6 στους 10) χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα, το 21% (οι 2 στους 10) πιστωτική και το 6% προπληρωμένη κάρτα.

Γενικά, υψηλότερα ποσοστά χρήσης καρτών (>70%) εμφανίζουν: Οι άνδρες (70%), έναντι των γυναικών (65%), οι ηλικιακές ομάδες: 35-44 ετών (70%), 45-54 (77%) και 55-64 ετών (72%), οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (83%), οι απασχολούμενοι (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) (74%), οι μισθωτοί Δημοσίου (89%) και ιδιωτικού (73%) τομέα, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων (72%), έναντι των κατοίκων στις ημιαστικές (61%) και αγροτικές (60%) περιοχές. Επίσης, η χρήση καρτών συσχετίζεται θετικά με το ύψος του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.

Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping) δεν είναι διαδεδομένες στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, ο 1 στους 2 ερωτώμενους (52%) «δεν ψωνίζει ποτέ από το διαδίκτυο» και ο 1 στους 3 (32%) μόλις «μία-δύο φορές το εξάμηνο ή πιο σπάνια». Μόνο το 16% του πληθυσμού κάνει, μέσα στον μήνα, αγορές μέσω Internet.

Αποδοχή των POS

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα POS στα καταστήματα και τις υπηρεσίες, ένα ποσοστό της τάξεως του 22% (περίπου 1 στους 5) δήλωσε ότι την τελευταία εβδομάδα συνέβη να θέλει να πληρώσει με κάρτα, αλλά δεν υπήρχε στο κατάστημα τερματικό αποδοχής καρτών. Αντίθετα, το 77% (περίπου 3 στους 4) δεν αντιμετώπισε τέτοιο πρόβλημα. Η αναγνωρισιμότητα της υποχρεωτικής εγκατάστασης POS είναι υψηλή.

Οι 7 στους 10 ερωτώμενους (70%) έχει τύχει να δουν ή να ακούσουν κάτι σχετικά με την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν κάρτες (75%), έναντι εκείνων που δεν χρησιμοποιούν (58%). Επιπλέον, η στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτό το μέτρο είναι εμφανώς «υπέρ» με ποσοστό 61% (6 στους 10), έναντι ποσοστού 18% που είναι εναντίον και 16% που υιοθετεί ουδέτερη στάση.

Όποτε χρειάζεται…

Η περίοδος εκπτώσεων που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτιμήσεων μεταξύ του καταναλωτικού κοινού είναι η περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (27%) και ακολουθεί η περίοδος του Αυγούστου (11%).

Παράλληλα, όμως, εξίσου υψηλά ποσοστά ερωτώμενων απαντούν ότι «δεν έχουν προτίμηση» (24%), «εξαρτάται» (15%) ή ότι «δεν ψωνίζουν»(12%). Σχετικά με την εμπιστοσύνη στις τιμές κατά την περίοδο των εκπτώσεων, η κοινή γνώμη φαίνεται διχασμένη, με το 52% να δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται και το 45% ότι δεν τις εμπιστεύεται.

Σε αυτό το θέμα υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φύλο, με την πλειοψηφία των γυναικών (55%) να εμπιστεύεται τις τιμές των εκπτώσεων, έναντι (49%) των ανδρών.

Produced by