29
ΑΠΡ

Autohellas: Αγορά 2.299 μετοχών από τον κ. Θ.Βασιλάκη


Η AUTOHELLAS A.T.E.E. γνωστοποιεί ότι, στο διάστημα από 21/04/2011 έως 28/04/2011, ο μέτοχος, και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας AUTOHELLAS A.T.E.E. κος Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτυχίου, (που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων προσώπων του άρθρου 13 παρ.3 του Νόμου 3340/2005), προέβη στην Αγορά 2.299 ονομαστικών μετοχών της AUTOHELLAS A.T.E.E. αξίας € 3.908,30.
Produced by