20
ΜΑΡ

Κίνα: Ομάδες κρούσης κατά της γραφειοκρατίας


Ομάδες επιθεωρητών για να ελέγξουν την εφαρμογή των πολιτικών κατά της γραφειοκρατίας σε όλη την Κίνα θα αποστείλει το κρατικό συμβούλιο της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τα τέλη του επόμενου μήνα, οι αρμόδιοι επιθεωρητές θα ξεκινήσουν τις έρευνες.

Η κίνηση αποτελεί μέρος προσπάθειας για βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερα επίπεδα.

Produced by