20
ΜΑΡ

Alpha Bank: Στις 30/3 τα αποτελέσματα έτους


Στις 30 Μαρτίου 2017 η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Έτους 2016, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

-ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016. Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-ώρα 17.30: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία, αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή τη

Produced by