03
ΜΑΙ

Αττικές Εκδόσεις: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Τηλεθεατής ΑΕ


Η ανώνυμη εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. γνωστοποιεί οτι  ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δια απορροφήσεως της εξ ολοκλήρου θυγατρικής ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. με την έκδοση της Κ2-3940/02.5.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις 2.5.2011, ημερομηνία από την οποία έπαυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε.
Produced by