01
ΑΥΓ

Επιχειρήσεις Ήχου & Εικόνος Α.Ε.: Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6.650.000 ευρώ


Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 6.650.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρου χαρακτήρα προχώρησε η εταιρεία Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια του δανείου είναι εξαετής και η αποπλήρωμή του θα πραγματοποιηθεί με τριμηνιαίες δόσεις, ενώ το δάνειο θα καλυφθεί από την Marfin Popular Bank Public CO LTD, η οποία έχει διοριστεί πληρεξούσια καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων.


Produced by