20
ΣΕΠ

Alapis: Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο


Στην εξόφληση σημαντικού μέρους των πρόσφατων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ύψους 1,3 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alapis, στο πλαίσιο της λειτουργικής, οργανωτικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και ύφεσης.

Για το υπόλοιπο ποσό ύψους 0,8 εκατ. ευρώ επετεύχθη διακανονισμός, σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ως εκ τούτου, ο Όμιλος, πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προέβη στην είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες του Δημοσίου.

«Οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν τα πρώτα επιτυχή δείγματα απτής υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της νέας διοίκησης του Ομίλου Alapis με στόχο την εξομάλυνση την παρούσας κατάστασης, την ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας και την επιστροφή σταδιακά στη λειτουργική κερδοφορία», τονίζει η Alapis.
Produced by