14
ΝΟΕ

ΟΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου


Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκάλεσε η διοίκηση του ΟΤΕ , προκειμένου να συζητηθεί μια σειρά θεμάτων και να ληφθούν αποφάσεις.

Η Συνέλευση ορίστηκε για την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι και όπως ανακοινώθηκε τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

- Αύξηση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, από 10 σε 11, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Εκλογή 11ου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Produced by