18
ΝΟΕ

ΕΤΕΑΝ: Στόχος η ρευστότητα 2.5 δις € σε δυο χρόνια


Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, παρουσίασε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Ειδικότερα, στόχος του Ταμείου είναι να διοχετευτεί στην αγορά συνολική ρευστότητα από δημόσιους πόρους ύψους περίπου 1 δις €, η οποία αναμένεται να φτάσει, μέσω της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων, σε συνολικό ύψος 2.5 δις € περίπου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ περίπου 25.000 επιχειρήσεις και, φυσικά, θα διατηρηθούν ή θα δημιουργηθούν χάρη στα νέα ταμεία δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοίδης, το ΕΤΕΑΝ δεν είναι Τράπεζα. Δεν έρχεται δηλαδή σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις προσφέροντας επιδοτήσεις ή εγγυήσεις. Ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του είναι πολύ διαφορετικός. Το ΕΤΕΑΝ θα παρεμβαίνει στην αγορά μέσω Τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με τα οποία κάθε φορά θα συνεργάζεται συν-επενδύοντας κεφάλαια.

Ο ειδικός αυτός φορέας, που ιδρύεται με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, μέσω των ταμείων που θα διαχειρίζεται θα είναι σε θέση να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις μια σειρά έξυπνων και κατάλληλων προϊόντων, που καλύπτουν κενά της ελληνικής αγοράς όπως:

• ανακυκλούμενα δάνεια

• εγγυήσεις και αντεγγυήσεις

• συνεπενδύσεις και συμμετοχές.


Τέσσερις είναι οι βασικές μας προτεραιότητες, τόνισε ο Υπουργός, προκειμένου να κερδίσουμε το εθνικό στοίχημα της ανάπτυξης:

- Να αναθερμάνουμε και να επανεκκινήσουμε την οικονομία, μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, νέα Ταμεία με ανακυκλούμενα δάνεια, την ποσοτική και ποιοτική απορρόφηση του ΕΣΠΑ που ήδη βρίσκεται στο 14,5 % από 2% που το παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να συμφωνήσουμε ότι θα «πάμε το ΕΣΠΑ ένα χρόνο μπροστά» με ισχυρή βούληση και καθημερινή συνεργασία.

- Να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, μέσα από μια νέα στρατηγική για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε λίγες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε το πλαίσιο στρατηγικής, τους φορείς και τα εργαλεία που αυτή εμπεριέχει.

- Να δημιουργήσουμε ένα υγιές πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις τιμές των προϊόντων, σε ένα πλαίσιο συνευθύνης των επιχειρήσεων και σεβασμού του εισοδήματος των πολιτών

- Να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κίνημα για τη νέα-καινοτόμο και νεανική επιχειρηματικότητα. Ήδη είμαστε κοντά σε εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες, τους ενημερώνουμε για τα προγράμματά μας, συνδιαμορφώνουμε τα αναπτυξιακά μας εργαλεία, δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στην έναρξη μικρών επιχειρήσεων, ενώ θα δημιουργήσουμε μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης και αξιόπιστης πληροφόρησής τους.


Το ΕΤΕΑΝ είναι ένα Ταμείο-ομπρέλα. Ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός ο οποίος θα προκύψει από την ενσωμάτωση του ΤΕΜΠΜΕ, του οποίου θα αποτελεί τη μετεξέλιξη. Το σύνολο των κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ, ύψους άνω του 1,7 δις €, θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Για την ίδρυση επομένως του ΕΤΕΑΝ δεν θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια και δε θα υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Η δημόσια χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ είναι ύψους 460 εκατ. €, η οποία αναμένεται να ανέλθει μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο 1,4 δις €. Αντίστοιχα εντάσσονται στο ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία που ήδη υπάρχουν, όπως το γνωστό Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, ή πρόκειται σύντομα να δημιουργηθούν, όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενισχυθεί στο μέλλον με τους πόρους που θα έχουν παραμείνει στα ταμεία των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι πόροι αυτοί θα παραχωρηθούν στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα δύο αυτά ταμεία μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία καθώς τα ταμεία αυτά τα διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (JESSICA) και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (JEREMIE
Produced by