18
ΝΟΕ

ΣΕΒ: Ζητά αναδιάρθρωση του μνημονίου με λήψη 15 μέτρων


Εσωτερική αναδιάρθρωση του μνημονίου με τη λήψη 15 μέτρων - «σοκ» ζήτησε σήμερα ο ΣΕΒ με υπόμνημα που υπέβαλε στον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ, Όλι Ρεν, διαπιστώνοντας ότι η υπερφορολόγηση της οικονομίας από τη μία πλευρά και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών από την άλλη «δημιουργούν μια μορφή “τανάλιας” που υπονομεύει την προοπτική της χώρας.

«Η ταχύτερη υλοποίηση των διαρθρωτικών θα δικαιολογούσε μια ανοχή στις διαφαινόμενες αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους του 2010 και του 2011, δεδομένου ότι ο κοινωνικός ιστός δεν αντέχει νέες περικοπές και νέους φόρους», δήλωσε ο κ. Δασκαλόπουλος μετά τη συνάντηση με τον Επίτροπο, χθες στις Βρυξέλες, και πρόσθεσε:

«Πεποίθησή μου είναι ότι οι εταίροι μας έχουν τη διάθεση, τη βούληση να διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα να φέρει σε πέρας την οδυνηρή προσπάθεια οικονομικής ανόρθωσης την οποία καταβάλλει».

Το υπόμνημα για την αναδιάρθρωση του μνημονίου θα υποβληθεί στην κυβέρνηση, αλλά και στους εκπροσώπους της τρόικας με τους οποίους θα συναντηθεί το ΔΣ του ΣΕΒ. Τα 15 μέτρα που προτείνει ο Σύνδεσμος είναι:

1.Επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν το άνοιγμα όλων των αγορών και επαγγελμάτων, απάλειψη των ελλειμμάτων όλων των δημόσιων επιχειρήσεων και δραστική μείωση της σπάταλης νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνης.

2.Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού που θα σιγουρέψει ότι οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάζονται, ολοκληρώνονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και πάντως μέσα στην επόμενη διετία.

3.Εντατικοποίηση της προσπάθειας να περιοριστεί η δημόσια σπατάλη υιοθετώντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και εξειδικευμένους ποσοτικούς στόχους.

4.Λήψη μίας σειράς Μέτρων - Σοκ ώστε να καταπολεμηθεί η ύφεση και να προωθηθεί η στροφή στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Απαιτείται, δηλαδή, μία επανεκκίνηση της οικονομίας με μέτρα όπως:

•Η αποκατάσταση της ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα με:

i.Την απορρόφηση του πακέτου των €25 δισ. από τις τράπεζες.

ii.Την εξασφάλιση πόρων για την επιστροφή ΦΠΑ και εξόφληση χρεών και εκκρεμούντων τιμολογίων προς τον ιδιωτικό τομέα.

iii.Τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ευνοϊκών κριτηρίων για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).

iv.Τον σχεδιασμό ενός χρηματοδοτικού προγράμματος για μεγάλα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά κινδυνεύουν να ξεμείνουν από κεφάλαια.

v.Τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου ύψους για τον ΠΔΕ και την ποιοτική εξέτασή του και αναβάθμισή του.

•Η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, όπως:

i.Η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα.

ii.Η επιτάχυνση των αποσβέσεων για νέες επενδύσεις.

iii.Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ίδρυση και φορολογία εταιρειών συμμετοχών.

iv.Η σημαντική επιτάχυνση όλων των ιδιωτικοποιήσεων με την εξασφάλιση ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους.

v.Η χρήση ιδιωτικών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών του δημοσίου (outsourcing).

vi.Η οριστικοποίηση των προδιαγραφών και την προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών για 3-5 μεγάλα έργα που για καιρό τώρα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού.

•Η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης με αναφορά στα υπάρχοντα καθώς και στα δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

•Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού εποπτείας και συντονισμού του αναπτυξιακού αυτού σχεδίου με καθοριστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Ο ΣΕΒ σημειώνει στο υπόμνημα ότι σε μη ανταγωνιστική οικονομία που συρρικνώνεται, η χωρίς ευρωπαϊκό προηγούμενο δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδος ενέχει σοβαρούς κινδύνους: τα έσοδα μπορεί να μην συγκεντρωθούν, η οικονομία μπορεί να περάσει σε παρατεταμένη ύφεση. Οι εξελίξεις στο α’ δεκάμηνο του 2010 επιβεβαιώνουν ότι οι ανωτέρω κίνδυνοι είναι πραγματικοί καθώς είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2010 και το 2011 δεν θα επιτευχθούν, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2011 (και πιθανώς για τα επόμενα χρόνια επίσης) θα είναι χαμηλότερος των εκτιμήσεων ενώ η κοινωνία, και ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστεροι, δεν αντέχει ούτε άλλες περικοπές μισθών και συντάξεων ούτε άλλους φόρους.

«Λύση δεν είναι πλέον η αύξηση των φόρων ή η περαιτέρω περικοπή εισοδημάτων. Μία αύξηση φόρων θα φέρει ελάχιστα (ίσως και καθόλου) νέα έσοδα, ενώ μια νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις ενέχει τον κίνδυνο να σπρώξει την οικονομία βαθύτερα στην ύφεση και να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή», αναφέρει ο ΣΕΒ. «Η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές της υπήρξαν υπερβολικά αισιόδοξοι ως προς τη φοροδοτική δυνατότητα της οικονομίας και την ικανότητα της χώρας να περάσει από ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στα δάνεια, στις επιδοτήσεις, στη δημόσια δαπάνη και στην κατανάλωση σε ένα άλλο που ευνοεί την ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις και εξαγωγές».

«Ακόμη κι αν υλοποιηθούν, χωρίς αποκλίσεις, όλοι οι στόχοι του Μνημονίου, υποστηρίζει τέλος ο ΣΕΒ, η χώρα και πάλι θα έχει μία σχέση χρέους προς ΑΕΠ που δύσκολα θα εξυπηρετείται ή θα μειώνεται, μέσα σ’ ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».Produced by