24
ΝΟΕ

ΥΠΕΚΑ: Εγγυοδοσία για τη σύνδεση σε δίκτυα ηλ. ενέργειας με ΑΠΕ


«Φρένο» σε όσους δεν έχουν την πρόθεση και τις δυνατότητες να ασχοληθούν σοβαρά με τα φωτοβολταϊκά επιχειρεί να βάλει το ΥΠΕΚΑ .Ειδικότερα, με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός, Τίνα Μπιρμπίλη, θεσμοθετείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ΑΠΕ. Κατά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης στο δίκτυο του Διαχειριστή, θα πρέπει να κατατίθεται εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας είναι στα 150 ευρώ ανά kW.Παράλληλα, οι παραγωγοί οφείλουν να προσκομίσουν επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης τους.Το διάστημα που δίνεται για την υλοποίηση της επένδυσης είναι δεκαοκτώ μήνες. Εάν σε αυτό το διάστημα ο παραγωγός δεν φροντίσει να ηλεκτριστούν οι εγκαταστάσεις του σταθμού του, η εγγυητική του επιστολή καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ, αλλιώς του επιστρέφεται αμέσως μετά την ηλέκτριση.Εγγυητική επιστολή δεν θα προσκομίζεται για σταθμούς ΑΠΕ, που εγκαθίστανται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που είχαν ήδη αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ως προς την οικονομική τους δυνατότητα και για τους όσους έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 ή είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του ίδιου νόμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΥΠΕΚΑ, "η απαίτηση για την τραπεζική επιστολή «κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση της επένδυσης» έχει στόχο την προστασία των ίδιων των παραγωγών από τον κίνδυνο να μην εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση σε εύλογο χρονικό διάστημα και να καταπέσει η εγγυητική τους".Το πρόσθετο αυτό οικονομικό βάρος αναμένεται να αποθαρρύνει αρκετούς υποψήφιους παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν τις επενδύσεις ΑΠΕ ως «κότα που κάνει χρυσά αυγά». Η ύπαρξη πολλών αιτήσεων προκάλεσε καθυστερήσεις και προβλήματα ακόμα και στις υγιείς αιτήσεις, ενώ περαιτέρω καθυστέρηση υπάρχει ούτως ή άλλως καθώς, προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις των αγροτών.


Υπενθυμίζεται ότι ακόμα απο την πρώτη καταμέτρηση της ΔΕΗ στις αρχές του μήνα, ο απολογισμός ήταν 30.000 αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ισχύος 5.300 ΜW, εκ των οποίων οι 6.000 αιτήσεις ήταν από αγρότες. Δεδομένο ότι ο ενδιάμεσος στόχος για φωτοβολταϊκά του 2014 είναι στα 1.500 μόνο μεγαβάτ και ο τελικός για το 2020 για 2.200 έχει ήδη δημιουργηθεί πρόβλημα.

Produced by