25
ΝΟΕ

ΣΜΕΧΑ: Ζητά να ορισθεί εκπρόσωπος για θέματα Κεφαλαιαγοράς


O Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) ζητά να ορισθεί εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ή του Υπουργείου Οικονομικών, γνώστης των θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, ο οποίος θα μπορεί καθημερινά και αν αυτό χρειάζεται να διατυπώνει και να διευκρινίζει με λεπτομέρεια τις θέσεις της Κυβέρνησης και της Τρόικας επί της Εθνικής μας Οικονομίας, τις συμφωνίες που υπάρχουν ή που θα υπάρξουν ή που αναθεωρούνται μεταξύ της χώρας μας και της Τρόικας, έτσι ώστε να παύσει επιτέλους η συνεχιζόμενη από τον Οκτώβριο του 2009 υποτιμητική κερδοσκοπία.

Όπως τονίζει ο ΣΜΕΧΑ «το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας. Δεν είναι Καζίνο ούτε βορά των προνομιακών αλλοδαπών οίκων. Πρέπει να προστατεύεται και να μην αφήνεται στην τύχη του. Οι κανόνες του νόμου περί προνομιακής πληροφόρησης πρέπει να εφαρμόζονται. Η πληροφόρηση προς όλους πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο και ταυτόχρονα προς όλους. Επίσης να είναι πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη».

Όπως επισημαίνει ο ΣΜΕΧΑ, εάν οι τιμές διαφοροποιηθούν προς τα κάτω ακόμη περισσότερο, τότε υπάρχει κίνδυνος το Χρηματιστήριο να απαξιωθεί παντελώς, να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές και να μην εισπράττεται κανένας φόρος.
Όπως γίνεται αντιληπτό σε μια τέτοια εξέλιξη θα είναι δεδομένη η αποτυχία κάθε αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης τραπεζικής εταιρίας στο Χρηματιστήριο αλλά και κάθε άλλης εισηγμένης εταιρίας που θα επιδιώξει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για να προωθήσει την σταθερότητα, την ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, κλπ., καταλήγει ο ΣΜΕΧΑ.


Produced by