03
ΔΕΚ

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος


Μικρή υποχώρηση σημειώνει τον Νοέμβριο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα και διαμορφώνεται στις 67 μονάδες (από 67,3) σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Από τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στις υπηρεσίες, ενώ και στη βιομηχανία σημειώνεται επιδείνωση.

Στο λιανικό εμπόριο η πτώση είναι ηπιότερη, ενώ στις κατασκευές το κλίμα κινείται σχεδόν στα επίπεδα του Οκτωβρίου. Στην πλευρά της ζήτησης, μετά το ιστορικό χαμηλό του περασμένου μήνα, τον Νοέμβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώνεται ελαφρώς, παρ' όλο που παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στα νέα οικονομικά μέτρα και τη δανειοληπτική κρίση της χώρας, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα στέρεες ενδείξεις για σύντομη έξοδο από την κρίση ή έστω περιθώρια τόνωσης του εισοδήματός τους. Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, οι προβλέψεις της παραγωγής περιορίζονται ελαφρά, ενώ μεγαλύτερη μείωση καταγράφουν οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο της ζήτησης και των παραγγελιών. Αντίθετα, τα αποθέματα αποκλιμακώνονται περαιτέρω.

- στις υπηρεσίες, έντονη πτώση σημειώνεται στις εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών και στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης.

- στο λιανικό εμπόριο, η ανάκαμψη του κλίματος εκπορεύεται από τη βελτίωση των εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις και τις προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων, αλλά και την έντονη πτώση στις εκτιμήσεις των αποθεμάτων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει σημαντική αποκλιμάκωση.

- στις κατασκευές, η μικρή άνοδος των εκτιμήσεων για το επίπεδο προγράμματος εργασιών των επιχειρήσεων αντισταθμίζεται από ανάλογη επιδείνωση των προβλέψεων για την απασχόληση του τομέα, αφήνοντας το συνολικό δείκτη σχεδόν αμετάβλητο.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, και οι τέσσερις από τους βασικούς επιμέρους δείκτες καταγράφουν βελτίωση τον Νοέμβριο, μετά τις ιστορικά χαμηλές επιδόσεις του προηγούμενου μήνα. Έτσι, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση, η πρόθεση για αποταμίευση στο επόμενο 12-μηνο, οι προβλέψεις για την ανεργία , αλλά σε μικρότερο βαθμό και οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας, βελτιώνονται.

ΕΕ - Ευρωζώνη: Περαιτέρω ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος παραμένει και τον Νοέμβριο σε ανοδική τροχιά, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ευρωζώνη και διαμορφώνεται στις 105,2 και 105,3 μονάδες, 1,3 και 1,5 μονάδες, αντίστοιχα, υψηλότερα του Οκτωβρίου. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται εν πολλοίς στην έντονη ανάκαμψη του κλίματος στη Γερμανία, ενώ σε επίπεδο τομέων, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στις Υπηρεσίες. Στη βιομηχανία, το κλίμα επίσης βελτιώνεται και στις δύο ζώνες, ενώ στο λιανικό εμπόριο, ο σχετικός δείκτης ενισχύεται στην ΕΕ, αλλά περιορίζεται οριακά στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, στις κατασκευές το κλίμα επιδεινώνεται και στις δύο ζώνες, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε κυρίως η μεγάλη πτώση του δείκτη στην Ισπανία. Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης τον Νοέμβριο βελτιώθηκε περισσότερο στην ΕΕ και ηπιότερα στην Ευρωζώνη. Αναλυτικότερα:

- Στη βιομηχανία, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών διαμορφώνεται στις +0,5 και +0,9 μονάδες, αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής αυξάνονται ήπια και στις δύο ζώνες, ενώ αμβλύνονται και οι αρνητικοί δείκτες των εκτιμήσεων για τα επίπεδα παραγγελιών, περισσότερο στην ΕΕ. Τέλος, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα περιορίζονται οριακά και στις δύο ζώνες.

- Στις υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών αυξάνονται στις 7,8 και 10,2 μονάδες, αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους ενισχύονται κατά 2-3 μονάδες και στις δύο ζώνες, ενώ εντονότερη είναι η άνοδος που καταγράφεται στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση. Από την άλλη πλευρά μικρή βελτίωση σημειώνεται στις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης στην ΕΕ, ενώ εξασθενούν οριακά στην Ευρωζώνη.

- Στο λιανικό εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες περιορίζονται στις 2,5 και -1,5 μονάδες, αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα κινούνται πτωτικά, κατά περίπου 4 μονάδες και στις δύο ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες περιορίζονται ελαφρά στην ΕΕ και σημειώνουν μικρή άνοδο στην Ευρωζώνη. Τέλος, ως προς τα αποθέματα, καταγράφεται αποκλιμάκωση και στις δύο ζώνες, μεγαλύτερη όμως στην ΕΕ.

- Στις ευρωπαϊκές κατασκευές, οι σχετικοί δείκτες υποχωρούν και στις δύο ζώνες και διαμορφώνονται στις -28,5 και -26,4 μονάδες, αντίστοιχα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Η πτώση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των προβλέψεων για το επίπεδο των εργασιών κατά 1,5-2 μονάδες και στις δύο ζώνες, αφού οι προβλέψεις για την απασχόληση το επόμενο 12μηνο παραμένουν αμετάβλητες στην ΕΕ και υποχωρούν οριακά στην Ευρωζώνη.

- Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -11 και -9,4 μονάδες στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους το επόμενο 12μηνο περιορίζονται οριακά και στις δύο ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας κερδίζουν 1 μονάδα στην ΕΕ και σχεδόν 4 μονάδες στην Ευρωζώνη. Η πρόθεση για αποταμίευση το επόμενο 12μηνο επιδεινώνεται οριακά στην ΕΕ και παραμένει αμετάβλητη στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις των καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας βελτιώνονται οριακά στην ΕΕ και ελαφρώς περισσότερο στην Ευρωζώνη.

- Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη οικονομικού κλίματος - αυξάνεται και στις δύο ζώνες τον Νοέμβριο, κατά 2-2,5 μονάδες και διαμορφώνεται στις +18,4 και +21,0 μονάδες, αντίστοιχα. Ο δείκτης των εκτιμήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διπλασιάζεται στην ΕΕ και αυξάνεται κατά 3 μονάδες στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης αυξάνονται επίσης σημαντικά, εντονότερα όμως στην Ευρωζώνη. Τέλος, η εξέλιξη στις προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο αντισταθμίζει το θετικό αποτέλεσμα των άλλων δύο δεικτών, αφού μειώνονται σημαντικά και στις ζώνες.

Το κλίμα βελτιώνεται και πάλι στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ από τα μεγαλύτερα κράτη, εκείνα που καταγράφουν την υψηλότερη άνοδο είναι η Γερμανία (+2,8) και η Ιταλία (+1,4), με το Ηνωμένο Βασίλειο (+0,5) και την Ολλανδία (+0,4) να ακολουθούν. Στην Ισπανία, την Πολωνία και τη Γαλλία , το οικονομικό κλίμα παρέμεινε αμετάβλητο τον Νοέμβριο, ενώ στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρίσκεται πάνω από τους αντίστοιχους μακροχρόνιους μέσους όρους του.


Produced by