07
ΔΕΚ

ΣΕΠΕ: Μειώθηκαν οι συμβάσεις σταθερής απασχόλησης στο δεκάμηνο


Μείωση των συμβάσεων σταθερής απασχόλησης και αύξηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας εμφανίζουν τα στοιχεία δεκαμήνου 2010 του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες κατατέθηκαν το 2010, εμφανίζονται μειωμένες κατά 110.591, ενώ αυξημένες κατά 61.708 είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 15.165 οι εκ περιτροπής. Αυξημένες κατά 2.756 είναι και οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης και κατά 733 σε εκ περιτροπής μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη.

Στο πρώτο 10μηνο του 2009, κατατέθηκαν 540.877 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης 120.021 μερικής και 31.694 συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης.

Την ίδια χρονιά μετατράπηκαν 15.653 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, από τις οποίες 11.267 σε μερικής και 4.386 σε εκ περιτροπής. Οι 3.843 μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη και οι 543 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Στο αντίστοιχο 10μηνο του 2010, κατατέθηκαν 481.460 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 195.655 μερικής και 50.088 εκ περιτροπής απασχόλησης. Μετατράπηκαν 11.764 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε μερικής και 4.714 σε εκ περιτροπής από τις οποίες 4.655 με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και 559 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Κατά τον Οκτώβριο του 2010 κατατέθηκαν 80.889 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 27.491 μερικής και 9.053 εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ 2.997 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής και 2.192 σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Οι περισσότερες μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικές και σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης κατά τον Οκτώβριο, έχουν γίνει στις περιοχές της Αττικής, (2.179), της Θεσσαλονίκης (765) των Σερρών (269) του Κιλκίς (212) των Τρικάλων (129) και της Αχαΐας (127).

Produced by