07
ΔΕΚ

ΥΠΑΑ: Απορρόφηση αύξησης διεθνών τιμών πετρελαίου


Απορροφήθηκαν οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, σύμφωνα με το όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, από τις αρχές Νοεμβρίου λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου καθώς και των μεταβολών στη συναλλαγματική ισοτιμία Δολαρίου -Ευρώ παρατηρηθήκαν αυξήσεις των τιμών Διυλιστηρίου κατά 15%.Οι αυξήσεις αυτές μεταφράστηκαν σε μια επιβάρυνση περίπου 6 λεπτών ανά λίτρο στην τιμή διυλιστηρίου της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης.Με βάση τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση λιανική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε κατά περίπου 4 λεπτά του ευρώ. Διαπιστώνεται συνεπώς ότι η επιβάρυνση του καταναλωτή περιορίστηκε κατά 2 λεπτά λόγω της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους της αγοράς των υγρών καυσίμων (εταιρείες εμπορίας και πρατήρια υγρών καυσίμων).


Produced by