09
ΔΕΚ

ΟΣΕ: Περικοπές σε μισθούς, αποδοχές και επιδόματα προβλέπει η νέα Συλλογική Σύμβαση


Περικοπές σε μισθούς αποδοχές και επιδόματα περιλαμβάνει η προωθούμενη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΣΕ. Η νέα σύμβαση που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου θα αποτελέσει πρότυπο για τις συλλογικές συμβάσεις για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ .

Ειδικότερα, εξομοίωση ειδικοτήτων, με μοναδικά κριτήρια την προϋπηρεσία και την εκπαίδευση τους και η οριζόντια μείωση αποδοχών, είναι το πνεύμα που διέπει τη νέα ΣΣΕ που αποτελείται από 12 άρθρα-«φωτιά» για τους υπαλλήλους του ομίλου του ΟΣΕ.


Για πρώτη φορά επιβάλλονται μισθολογικές κλίμακες και κατηγορίες ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα ο πρώτος μισθός για ένα νεοεισερχόμενο εργαζόμενο με υποχρεωτική εκπαίδευση να ορίζεται στα 740 ευρώ, με μέση εκπαίδευση στα 814 ευρώ, με τετραετής φοίτηση πανεπιστημιακό πτυχίο στα 962 ευρώ και με πενταετής φοίτησης πτυχίου στα 1036 ευρώ
Σαν να μην έφτανε αυτό, περιορίζεται αισθητά το ύψος των κλιμακούμενων αποδοχών που προβλέπονται ανάλογα με τα χρόνια εργασίας, καθώς με βάση τους πίνακες που παρατίθενται στη ΣΣΕ ένας με υποχρεωτική εκπαίδευση και 39 χρόνια προϋπηρεσίας ο μισθός του δεν θα ξεπερνάει τα… 1295 ευρώ, με απολυτήριο λυκείου τα 1628 ευρώ, με τετραετή φοίτηση τα 2109 ευρώ και με 5ετή τα 2.220 ευρώ.

Επιδόματα

Οι σαρωτικές περικοπές συνεχίζονται αμείλικτα και στα επιδόματα, αφού αναγνωρίζεται μόνο το επίδομα γάμου, του μεταπτυχιακού πτυχίου και διδακτορικού, καθώς και της διοικητικής θέσης, ενώ καταργούνται όλα τα υπόλοιπα πάσης φύσεως, πλην του επιδόματος τέκνων με τον όρο να είναι ανήλικο ή να σπουδάζει και να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.


Ειδικότερα, για το επίδομα γάμου ορίζεται ότι ισούται με το 10% επί του μηνιαίου μισθού,, εφόσον ο δικαιούχος είναι έγγαμος, έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι χήρος ή διαζευγμένος και πληρώνει διατροφή. Το επίδομα γάμου δεν ισχύει εφόσον ο δικαιούχος έχει χωρίσει και δεν έχει τις εν λόγω οικονομικές υποχρεώσεις. Το επίδομα τέκνου ορίζεται στο 5% για το πρώτο παιδί, στο 5% για το δεύτερο και 7% αντιστοίχως για το τρίτο και το επόμενο.

Το επίδομα του πτυχίου καθορίζεται στο 10% για το μεταπτυχιακό και 20% για το διδακτορικό, επί του μηνιαίου μισθού.
Το επίδομα θέσης αναγνωρίζεται με πλαφόν σε πέντε διοικητικές αρμοδιότητες οι οποίες είναι: προϊστάμενος Διεύθυνσης έως 35%, Υπηρεσίας έως 30%, Τμήματος έως 20% Τομέα έως 15% και Ομάδας έως10%.


Επαφίεται στην εκάστοτε διοίκηση, ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε θέσης να καθορίζει τα ακριβή ποσοστά του επιδόματος που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση διοίκησης, ενώ με την αποχώρηση του εργαζομένου από αυτή παύει να ισχύει.

Το… φιλοδώρημα

Με το άρθρο 11 με τίτλο «συνολική ρύθμιση και εξόφληση» επιβάλλεται ουσιαστικά πλαφόν στο σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων, ενώ με μια άλλη παράμετρος που εισαγάγει η Κυβέρνηση με απώτερο στόχο να κατευνάσει τα πνεύματα που προκαλούν οι δραματικές περικοπές μισθών δίνει ένα ιδιότυπο «μπόνους» στο υπάρχον προσωπικό.


Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι κάθε εργαζόμενος που ενταχθεί στο καινούργιο μισθολογικό καθεστώς και οι συνολικές αποδοχές του με τα επιδόματα- πλην της θέσεως- υπολείπονται των υπαρχουσών μηνιαίων τακτικών αποδοχών (αποκαλούμενη ως προσωπική διαφορά) θα του καταβάλλεται ξεχωριστά καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του, ως επιβοήθημα, μη υποκείμενο ούτε σε αύξηση ούτε σε μείωση.

Για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών που αφορά τα επιδόματα οι εργαζόμενοι πρέπει να τα έχουν υποβάλλει έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2011Produced by