09
ΔΕΚ

ΥΠΕΣ: Οικονομική ενίσχυση για τη μισθοδοσία στα ΚΕΠ


Με το ποσό των 7.976.666 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους ΟΤΑ για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο των δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στα ΚΕΠ.

Πρόκειται για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για τη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 και 4Κ/07 του ΑΣΕΠ και απασχολείται στα ΚΕΠ, στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος Ντόλιος.


Produced by