10
ΔΕΚ

Ποιες οι νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά


Μοιάζει με το χορό του Ζαλόγγου χωρίς όμως να υπάρχει η συναίνεση όσων χορεύουν για την πτώση τους στο γκρεμό… Είναι σαν την ενσάρκωση του χειρότερου εφιάλτη που θα μπορούσε κάποιος εργαζόμενος να ζήσει στην πραγματικότητα… Και το χειρότερο είναι ότι σ’ αυτόν το χορό του Ζαλόγγου σύρεται και το 90% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων που θα δει τους τζίρους και άρα την ίδια την επιβίωση τους να συντρίβεται υπό το βάρος της ξαφνικής πτωχοποίησης των ελλήνων και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τις μεγάλες σε μέγεθος εργαζομένων επιχειρήσεις (αφού θα μειωθεί άμεσα το μισθολογικό τους κόστος μέσω των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων ) εις βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν σωματείο εργαζομένων. Μοναδικές διέξοδοι γι’ αυτές τις επιχειρήσεις είναι είτε να περιμένουν στη σειρά ώστε να διαπραγματευτούν με το κλαδικό σωματείο (κάτι που αφορά περίπου 750.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 850.000 που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια) είτε να περιμένουν να συσταθεί μέσω της …ράθυμης δικαιοσύνης σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση (για όσες απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους που δεν ξεπερνούν τις 50.000).

Η κυβέρνηση χθες αργά το βράδυ κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο που μεταξύ άλλων αφορά και τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα… Ήταν το αποτέλεσμα μίας φοβερής παρασκηνιακής σύγκρουσης στην οποία μέχρι την τελευταία στιγμή άλλαζαν όλα πάντα εις βάρος πάντα της μισθωτής εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Πως θα μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Ουσιαστικά δεν επιβεβαιώθηκε το δυσμενές σενάριο για τις αλλαγές στην ελληνική αγορά εργασίας διότι τελικά οι ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο και αφορούν στις εργασιακές σχέσεις είναι πολύ χειρότερες ακόμη και από τα δυσμενέστερα σενάρια. Έτσι, καθιερώνεται η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (με την οποία αν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι μειώνονται οι μισθοί αλλά και τα επιδόματα), χωρίς όμως να προβλέπεται διάρκεια για αυτή, χωρίς να τίθενται ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή μιας επιχείρησης. Μάλιστα η επιχείρηση θα μπορεί να συμφωνεί, μέσω της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της σύμβασης (που σημαίνει ότι στη συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται μείωση προσωπικού ενώ αν δεν συμφωνηθεί τίποτε τότε θα μπορούν να γίνουν ακόμη και ομαδικές απολύσεις πέραν των άλλων απολύσεων).

Τα βασικότερα σημεία των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων (ΕΕΣΣΕ) είναι:

-Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ, είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Οι ΕΕΣΣΕ θα μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους, όπου αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία .

3. Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη, για τη σκοπιμότητά της.

Ξεχειλώνεται το λάστιχο των εργασιακών σχέσεων

Όμως η κυβέρνηση επεφύλασσε και μία δυσάρεστη έκπληξη στους εργαζομένους αφού ελαστικοποιεί πλήρως τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Φθάνει ακόμη και στο σημείο να περικόψει κομμάτι των αμοιβών από όσους εργάζονται με τρίωρη απασχόληση (περικόπτει την προσαύξηση της αμοιβής κτουςκατά7,5%) ενώ αφαιρεί στους μερικώς απασχολούμενους ακόμη και το δικαίωμα να αμείβονται με υπερωριακή απασχόληση!!!!

Αναλυτικότερα οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν

-Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Κόβεται δηλαδή η προσαύξηση του 7,5% για όσους εργάζονταν κάτω από τέσσερις ώρες ημερησίως

-Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις παραπάνω (υπερωριακές) ώρες ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται προσαύξησης 10%.

-Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τα ισχύοντα δίνουν στον εργοδότη το δικαίωμα να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μέχρι 6μήνες που σημαίνει ότι με τις νέες ρυθμίσεις επεκτείνεται η διάρκεια της εκ περιτροπής απασχόλησης για τρεις ακόμη μήνες (σημειώνεται ότι η διάρκεια είχε επεκταθεί μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι).

-Στις περιπτώσεις της ενοικίασης εργαζομένων η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους 36 μήνες, όταν τα μέχρι τώρα ισχύοντα περιόριζαν τη σχετική διάρκεια στους 18 μήνες

-Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους 12 μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη (με την τωρινή ρύθμιση αυτή η δοκιμαστική περίοδος είναι 2 μήνες)

Produced by