13
ΔΕΚ

Μειώνουν τις θέσεις τους σε ελληνικά ομόλογα οι ξένες τράπεζες


Συνεχίζουν να μειώνουν τις θέσεις τους στα ελληνικά, τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και τα ιρλανδικά ομόλογα οι ξένες τράπεζες, καθώς η δημοσιονομική κρίση πλήττει τις αγορές ομολόγων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών(BIS).

Ειδικότερα, στα τέλη του δεύτερου τριμήνου, οι γαλλικές τράπεζες εμφάνιζαν έκθεση 83,1 δισ. δολαρίων στην Ελλάδα.

«Οι ανησυχίες σχετικά με τους δημοσιονομικούς κινδύνους σε πολλές περιοχές της ευρωζώνης, αποτελούν μείζον ζήτημα», αναφέρει η BIS. «Τα ιρλανδικά κρατικά ομόλογα βρίσκεται υπό ισχυρές πιέσεις, ωστόσο και τα ελληνικά , τα πορτογαλικά, τα ισπανικά και αργότερα τα βελγικά και τα ιταλικά, επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση.

Στα 22,6 δισ. δολάρια τα δάνεια γερμανικών τραπεζών στο ελληνικό Δημόσιο

Το ύψος των δανείων που είχαν χορηγήσει στην Ελλάδα οι γερμανικές τράπεζες στο τέλος του Ιουνίου του 2010 ανήλθε σε 36,8 δισ. δολάρια, από τα οποία τα 22,6 δισ. ευρώ ήταν δάνεια στο ελληνικό Δημόσιο και τα υπόλοιπα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - 4,7 δισ. δολάρια σε τράπεζες και 9,6 δισ. δολάρια σε άλλες επιχειρήσεις -, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δάνεια των γαλλικών τραπεζών προς την Ελλάδα ήταν συνολικά υψηλότερα, αλλά χαμηλότερα όσον αφορά το δανεισμό προς το ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, το σύνολο των γαλλικών δανείων ήταν 57,3 δισ. δολάρια, από τα οποία τα 17,8 δισ. δολάρια ήταν προς το ελληνικό Δημόσιο, τα 0,8 δισ. δολάρια προς τις τράπεζες και τα 38,7 δισ. δολάρια προς μη τραπεζικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο δανεισμός των γερμανικών τραπεζών και προς την Ισπανία, φθάνοντας συνολικά τα 181,6 δισ. δολάρια στο τέλος Ιουνίου, αλλά ο κύριος όγκος του ήταν προς τις τράπεζες και τις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας. Ειδικότερα, τα 81,1 δισ. δολάρια αφορούν δάνεια σε ισπανικές τράπεζες και 74,4 δισ. δολάρια δάνεια σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι βρετανικές τράπεζες είχαν ανεξόφλητο δανείων στην Ισπανία ύψους 104,7 δισ. δολαρίων, από το οποίο περίπου τα δύο τρίτα αφορούσε δάνεια σε τραπεζικές επιχειρήσεις.


Produced by