14
ΔΕΚ

Κομισιόν: Παράταση προγράμματος ρευστότητας ελληνικών τραπεζών


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα στις Βρυξέλλες την παράταση κατά έξι μήνες, έως τον Ιούνιο του 2011, του καθεστώς για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς αυτό που είχε εγκρίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2010- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010- είναι σύμφωνο με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τραπεζικό τομέα στη διάρκεια της κρίσης και ειδικότερα με την πρόσφατη ανακοίνωσή της για την εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου 2011, κανόνων για κρατικές ενισχύσεις προς όφελος των τραπεζών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η παράταση στην εφαρμογή αυτών των μέτρων θεωρείται κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στην ελληνική οικονομία και ως εκ τούτου είναι συμβατή με το άρθρο 107 παράγραφος 3 β της Συνθήκης της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 10 δισ. ευρώ και αποτελεί μέρος της χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Η ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπεται στο μνημόνιο για τους ειδικούς όρους της οικονομικής πολιτικής της 3ης Μαΐου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Produced by