14
ΔΕΚ

Αλλαγές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού


της Άννας Αραμπατζή

Το νομοσχέδιο της αναμόρφωσης για την καλύτερη λειτουργία της επιτροπής ανταγωνισμού "έπεσε"  στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου.

Οι σαρωτικές αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο έχουν αποφασιστεί με τις «ευλογίες» της τρόικα, με στόχο την περαιτέρω ανεξαρτητοποίηση της Επιτροπής και κατ’ επέκτασιν της αποτελεσματικότητας της. Άλλωστε, εκτός από την σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στο μνημόνιο , κατά την τελευταία επίσκεψη της η τρόικα τον Νοέμβριο στην Αθήνα πέρασε αρκετές ώρες στα γραφεία της Επιτροπής, συζητώντας για τις αλλαγές αυτές.

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπονται αλλαγές στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της και της διαφάνειας στη λειτουργία της, στον τρόπο διορισμού των μελών της, αύξηση της ταχύτητας δράσης της με περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, για την αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης της επιτροπής, καταργείται η προηγούμενη γνωστοποίηση των συμπράξεων και συγχωνεύσεων  και καθορίζονται επίσης σύντομες προθεσμίες (3-6 μήνες) για το χειρισμό καταγγελιών.

Γνωστοποίηση των συμπράξεων στην Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται όταν ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων είναι πάνω από τα 150.000.000 ευρώ και τουλάχιστον οι δύο από αυτές έχουν κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά μεγαλύτερο από 15.000.000 ευρώ.


Όσον αφορά την επιλογή στην κατά προτεραιότητα εξέταση των υποθέσεων καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια και ποσοτικοποίηση τους . Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εξέταση ζητημάτων, εφόσον αυτά έχουν ευρύ οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιο αυστηρές γίνονται οι ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι το 1 εκ. € και η φυλάκιση τα 2 έτη (σε αντίθεση με τα 150.000 € πρόστιμο και τους 6 μήνες φυλάκισης που ίσχυαν μέχρι σήμερα).

Η Επιτροπή θα μπορεί  να επιβάλει αυτοτελές πρόστιμο και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετείχαν σε παράνομη συμπεριφορά.

 
Το καθεστώς επιείκειας επεκτείνεται από τις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε καρτέλ, με στόχο να έχουν περισσότερα κίνητρα να καταγγέλλουν παράνομες πρακτικές.


Τα μέλη της Επιτροπής αυξάνονται από εννέα σε δώδεκα, εκ των οποίων οι πέντε είναι Εισηγητές (μέχρι τώρα ήταν 4), χωρίς όμως οι Εισηγητές να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο διορισμός όλων των μελών θα γίνεται με γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ειδικότερα, Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη και οι Εισηγητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα μέλη της Επιτροπής αποτελούμενο από δύο ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς και έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο υπουργός θα μπορεί να ζητά από την Επιτροπή να αποστέλλει κάθε πληροφορία που κατέχει ή που μπορεί να ανεύρει.
Ο προϋπολογισμός θα εγκρίνεται από τον Υπουργό, θα προσαρτάται σε αυτόν του υπουργείου και θα κατατίθεται στη Βουλή.

Produced by