14
ΔΕΚ

Υπουργικό- Χρυσοχοϊδης: Νομοσχέδιο για την απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων


Το νομοσχέδιο «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.


Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει αρμοδιότητα για 16 τεχνικά επαγγέλματα, για τα οποία σήμερα χορηγούνται 204 άδειες, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει αλλάξει από το 1934.

Θα περιοριστεί λοιπόν ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, ενώ καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους. Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ οι διαδικασίες αδειοδότησης γίνονται απλοποιούνται.

Ειδικότερα, σχετικά με την αδειοδότηση για την εγκατάσταση-λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων, το σχέδιο νόμου δίνει λύσεις σε προβλήματα, όπως είναι η επιβάρυνση σε χρόνο και κόστος, η αβεβαιότητα της επένδυσης, λόγω της αμφίβολης τελεσφόρησης της αδειοδότησης, η πολυδιάσπαση των σημείων διεπαφής επιχειρηματία-Δημοσίου και ο προβληματικός έλεγχος για τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές και πολεοδομικές εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις.

Παράλληλα, δίνεται επίσης η δυνατότητα στα Επιμελητήρια για σύσταση υπηρεσιών ισοδύναμων με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ώστε να επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία αλλά και να δημιουργείται υγιής άμιλλα.

Επίσης, με την Τυποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων Χαμηλής Όχλησης και την ενσωμάτωσή της στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας εκτιμάται ότι η διαδικασία αδειοδότησης θα μειωθεί κατά περίπου δύο μήνες με ταυτόχρονη μείωση του απαιτούμενου κόστους. Τέλος, για λόγους διαφάνειας, εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ανάρτηση σε κατάλληλα διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του συνόλου των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων κάθε μιας επιχείρησης, καθώς και των αποτελεσμάτων σχετικών ελέγχων συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών της.

Το τρίτο σημείο του σχεδίου νόμου αφορά στην καθιέρωση σύγχρονου και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων και τη ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εποπτείας τους, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα αλλά και να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Όπως τόνισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τα δύο σχέδια νόμου «αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ανταγωνιστικού, φιλικού προς τις υγιείς επιχειρήσεις, ευνοϊκού για την τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.» Ο Υπουργός υπογράμμισε το γεγονός ότι τα νομοσχέδια αυτά δεν αποτελούν μόνο υποχρέωση που απορρέει από το Μνημόνιο του Μηχανισμού Στήριξης αλλά και «σημαντική πολιτική επιλογή και προτεραιότητα». Παρουσίασε μάλιστα και το πλαίσιο πρωτοβουλιών του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το επόμενο χρονικό διάστημα: «Ήδη σχεδιάζουμε και θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε εντός του 2010 ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα σημεία – ανατροπές για μια «Ελλάδα φιλική προς τις επιχειρήσεις», με καινούριες πρωτοβουλίες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενώ, εντός του πρώτου τριμήνου του 2011 προχωράμε στην παρουσίαση και την εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα με ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων».
Produced by