16
ΔΕΚ

Οι ανανεωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet


Τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του νέου αναβαθμισμένου taxisnet, όπως τα αρχεία που αφορούν στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης και εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές προσδιορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

Μεταξύ άλλων σ αυτήν ορίζεται ότι ο υποψήφιος νέος χρήστης του taxisnet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιλέξει να έχει ως χρήστης του συστήματος.

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα στείλει στον φορολογούμενο σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να προσέλθει στην Δ.Ο.Υ που ανήκει για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το επόμενο βήμα έχοντας μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και τον ΑΦΜ του.

Από τη Δ.Ο.Υ ο φορολογούμενος παραλαμβάνει έναν κλειδάριθμο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει μαζί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του .

Οι υφιστάμενοι χρήστες του taxisnet, θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση αλλά αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών θα πρέπει να πάνε στην εφορία τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης.
Produced by