16
ΔΕΚ

ΙΟΒΕ: Συρρίκνωση στη μεταποίηση το 2011


Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφουν υποχώρηση 9,2% σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έρευνας του ΙΟΒΕ .

Οι αρχικές προβλέψεις για την πορεία των επενδύσεων, που είχαν όμως διατυπωθεί στην προηγούμενη έρευνα πριν την υπογραφή του "Μνημονίου" και την εισαγωγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης, κατέληγαν σε άνοδο κατά 6,8%.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΟΒΕ, η οριστική εκτίμηση για την εξέλιξη της επενδυτικής δραστηριότητας στη Μεταποίηση το 2010 θα προκύψει στην επόμενη έρευνα του ΙΟΒΕ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2011, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η λογιστική διαχείριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων για το τρέχον έτος.

Η πρόβλεψη για εξασθένηση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2010 συγκλίνει και με τα επίσημα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ. Όμως, η πτώση δεν εκτείνεται στο σύνολο των μεταποιητικών κλάδων, αφού ορισμένοι εξ αυτών αναμένουν άνοδο των επενδυτικών τους δαπανών το 2010. Συγκεκριμένα, στον κλάδο Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι ανοδικές, αν και ηπιότερες σε σύγκριση με εκείνες της εαρινής έρευνας (5,9%). Αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας εκτιμάται και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (4,2%), αλλά και στην Κλωστοϋφαντουργία (13,5%) , ενώ αντίθετα στους υπόλοιπους κλάδους καταγράφεται μείωση. Συγκεκριμένα, ο ευρύτερος περιορισμός επενδυτικών δαπανών αναμένεται στον κλάδο Ένδυση - υπόδηση (-54,2%) και στους Λοιπούς Κλάδους (-23,9%), στους οποίους ανήκουν τα Διυλιστήρια - Άνθρακας και η Βασική Μεταλλουργία. Ήπια υποχώρηση καταγράφεται στις προβλέψεις για επενδυτικές δαπάνες των Χημικών προϊόντων (-2,1%). Οι εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων στην Ελλάδα το 2010 σε σχέση με το 2009 δεν διαφοροποιούνται ως προς την τάση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ωστόσο ελαφρά δυσμενέστερες αυτών.

Συγκεκριμένα, σε ΕΕ και Ευρωζώνη εκτιμάται μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2010 ύψους 2,7% και 7,8% αντίστοιχα. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταγενέστερες στη διάρκεια του έτους εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων είναι συνήθως αναθεωρημένες προς τα κάτω σε σχέση με τις προβλέψεις που διατυπώνονται στην έρευνα Μαρτίου - Απριλίου.

Πρώτη πρόβλεψη για το ύψος των επενδύσεων του 2011

Στην παρούσα έρευνα του ΙΟΒΕ πραγματοποιείται και η πρώτη πρόβλεψη για την πορεία των επενδύσεων το 2011.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώιμης αυτής έρευνας, οι πρώτες προβλέψεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας στη Μεταποίηση και το 2011, παρόμοιας έκτασης με την αντίστοιχη των τελευταίων εκτιμήσεων για το 2010, κατά 9,8%.

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία, ως αποτέλεσμα της πρωτοφανούς προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και της παράλληλης παρατεταμένης ύφεσης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το κυοφορούμενο επί μακρόν νομικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και την οριακή στα τέλη του 2010 πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, αποθαρρύνουν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Βασικός, ενδεχομένως και μοναδικός παράγοντας που ευνοεί την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, είναι, σε όποιους κλάδους της μεταποίησης υφίσταται, η αρκετά αυξημένη σε σύγκριση με πέρυσι ζήτηση από το εξωτερικό. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην πρόβλεψη αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή θετική επίδραση από την ενεργοποίηση του νέου επενδυτικού νόμου, αλλά και η μείωση της φορολογίας στα αδιανέμητα κέρδη (από 24% σε 20%).

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο κλάδων για το 2011, προβλέπεται σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, ραγδαία, ενδεχομένως και με μια τάση υπερεκτίμησης, άνοδος των επενδυτικών δαπανών στην Κλωστοϋφαντουργία (18,5%) και έπονται τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (41,6%). Από την άλλη πλευρά, στους υπόλοιπους κλάδους διατυπώνονται εκ νέου εκτιμήσεις υποχώρησης, με εντονότερες αυτές στην Ένδυση-Υπόδηση (-84,0%) και τον κλάδο των Χημικών (-60,9%). Στα Τρόφιμα- Ποτά - καπνός αναμένεται επίσης πτώση των επενδυτικών δαπανών, σχετικά ηπιότερη (-12,5%), ενώ παραπλήσια μείωση προβλέπεται στους Λοιπούς Κλάδους (-12,6%).

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων για το 2011 έρχονται σε αντίθεση με τις σχετικές προβλέψεις τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της Μεταποίησης προβλέπουν συρρίκνωση της επενδυτικής τους δραστηριότητας και το επόμενο έτος, οι ευρωπαϊκές μεταποιητικές επιχειρήσεις αναμένουν άνοδο των επενδύσεών τους, κατά 3,9% στις χώρες της Ευρωζώνης και κατά 5,4% στο σύνολο της ΕΕ. Εκτός της Ελλάδας, μόνο η Πορτογαλία , η Ιταλία και το Λουξεμβούργο προβλέπουν -μεταξύ των χωρών της ΕΕ- πτώση στην επενδυτική τους δραστηριότητα το 2011.

Produced by