21
ΔΕΚ

Συνεχίζει και το 2011 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»


Με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και από το 2012 να μετατραπεί το υπάρχον σύστημα σε Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και για το 2011. Με την παράταση του προγράμματος εξασφαλίζονται 4.500 θέσεις εργασίας στις 1050 δομές του προγράμματος ενώ τα σχετικά κονδύλια ύψους 75 εκ. ευρώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι» είναι άτομα - συνήθως συγγενικά - με εξαρτώμενα μέλη στις οικογένειές τους (εξυπηρετούμενοι) και οι οποίοι είτε ως άνεργοι που αποδεδειγμένα αναζητούν εργασία, είτε ως εργαζόμενοι επαπειλούμενοι με ανεργία , ωφελούνται από το πρόγραμμα, καθώς αποδεσμεύονται από την φροντίδα των συγγενικών τους προσώπων.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι το πρόγραμμα αυτό να ενισχυθεί και να μετατραπεί με τη βοήθεια και των δήμων της χώρας με τη μετατροπή των σημερινών δομών σε Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση εντός του 2011 θα κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
Produced by