21
ΔΕΚ

Ψηφιακή σύγκλιση για την υγεία ύψους 25 εκ. ευρώ


Tην έκδοση της Πρόσκλησης 22.3, προϋπολογισμού 25 εκ ευρώ ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στο χώρο της Υγείας.

Η Πρόσκληση 22.3, απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποσκοπεί στην υλοποίηση ψηφιακών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με τις υποδομές του Υπουργείου Υγείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την παρακολούθηση των προμηθειών των Δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 22.3 θα διαρκέσει από τις 22 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2011. H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση καθώς και όλα τα σχετικά αρχεία βρίσκοντα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr.
Produced by