21
ΔΕΚ

ΤτΕ: Μείωση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 10μήνου


Περαιτέρω μείωση εμφανίζει στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών προσεγγίζοντας έτσι τον ετήσιο στόχο που έχει τεθεί στο Μνημόνιο .

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών περιορίστηκε κατά 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε απόλυτα νούμερα το έλλειμμα υποχώρησε στα 19,4 δισ. ευρώ ήτοι 8% του ΑΕΠ, έναντι ετήσιου στόχου 7% που έχει τεθεί στο Μνημόνιο.

Ο περιορισμός του ελλείμματος αντανακλά κυρίως τις εξελίξεις στο εμπορικό Ισοζύγιο καθώς η μείωση των εισαγωγών (κατά 12%) ήταν πολύ μεγαλύτερη από την υποχώρηση των εξαγωγών (κατά 2%). Πιο αναλυτικά, ο περιορισμός του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 1, 095 δις. . ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 2,8 δισεκ. ευρώ. Ειδικότερα, οι πληρωμές για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκαν κατά 3,0 δισεκ. ευρώ ή 11,7%, ενώ οι εισπράξεις από τις αντίστοιχες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 212 εκατ. ευρώ ή 2,2%. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ ή 21,9%, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν κατά 312 εκατ. ευρώ ή 11,4%.

Στο Ισοζύγιο υπηρεσιών το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 440 εκατ.ευρώ παρά την μείωση του τουριστικού συναλλάγματος κατά 7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην μεγάλη αύξηση που εμφάνισαν οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν άνοδο κατά 15,5%

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε οριακά (κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,4%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών πληρωμών για αμοιβές, ενώ οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη μειώθηκαν οριακά.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε κατά 955 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 751 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά στο μεγαλύτερο μέρος της τη μείωση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών καταγράφονται οι ρευστοποιήσεις των ελληνικών ομολόγων από ξένους επενδυτές οι οποίες έφθασαν το δεκάμηνο στα 32,2 δισ. ευρώ. Στο μέτωπο των άμεσων ξένων επενδύσεων εμφανίστηκε καθαρή εισροή κεφαλαίων 1,2 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 1,8 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009), ενώ σημειώθηκε εκροή ύψους 0,8 δισεκ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος. Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, την ίδια περίοδο σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 20,6 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 24,3 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009).

Produced by