22
ΔΕΚ

Τον Ιανουάριο το ν/σ για τα κλειστά επαγγέλματα


Τον Ιανουάριο θα κατατεθούν τα νομοσχέδια για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ενώ στο μεσοδιάστημα θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, αρχικά αναφέρθηκε στη «μάχη με το χρόνο» που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση για να ολοκληρώσει μεγάλο όγκο νομοθετικού έργου, ενώ όπως τόνισε, είναι εξίσου σημαντική η παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων, με την ψήφιση τους.Το υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να φέρει νομοσχέδια για τα θέματα επί των οποίων ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών με τα νομοσχέδια, ειδικά για τα "κλειστά επαγγέλματα", θα θέσει το "οριζόντιο πλαίσιο" και ο κάθε υπουργός θα εξειδικεύει στον τομέα του.


Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργικό συμβούλιο τονίστηκε ότι η διαβούλευση πρέπει να είναι ουσιαστική και η ενημέρωση να καλύπτει τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και τους υπουργούς στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν «κλειστά επαγγέλματα».

Παράλληλα, χωρίς αλλαγές πέρασαν από το συμβούλιο τόσο το νομοσχέδιο για τον νέο επενδυτικό νόμο όσο και αυτό για το Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.Όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές

Σκοπός του Σχεδίου Νόμου

• Με το σχέδιο νόμου εισάγεται στο θεσμικό μας πλαίσιο μια νέα μορφή ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, και θεμελιώνεται η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο γίνεται πράξη η δέσμευση της Κυβέρνησης για τη στήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας στη χώρα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την:

(α). Συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (διευκόλυνση πρόσβασης, ευκαιρίες απασχόλησης)

(β). Κοινωνικο-οικονομική επανένταξη αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων και καταπολέμηση των διακρίσεων

(γ). Ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

(δ). Παροχή σύγχρονων, ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών

(ε). Προώθηση και ενδυνάμωση εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης.

• Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ψήφισμα της 19ης Φεβρουαρίου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο τονίζει «η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, συνδυάζοντας την κερδοφορία με την αλληλεγγύη, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική, οικονομική και περιφερειακή συνοχή, δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο, παράγοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την αλληλεγγύη και έναν τύπο οικονομίας με δημοκρατικές αρχές που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας συγχρόνως την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική, περιβαλλοντική και τεχνολογική καινοτομία».


Βασικές αρχές σχεδίου νόμου

Μορφή, σύσταση και διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων

• Κατηγοριοποίηση των Κοινωνικών ΕΠΕ σύμφωνα με την διαφορετικότητα των αναγκών σύστασης αλλά και των αναγκών παροχής κινήτρων:

- Κοινωνική Ε.Π.Ε Κοινωνικής Φροντίδας

- Κοινωνική Ε.Π.Ε Ένταξης

- Κοινωνική Ε.Π.Ε Συλλογικού Σκοπού

• Κλιμάκωση ωφελειών και ευνοϊκών ρυθμίσεων ανάλογα με τον τύπο της Κοινωνικής Επιχείρησης, με κριτήριο την κατηγορία των εξυπηρετούμενων ευάλωτων ομάδων, ώστε να αποφευχθούν ρυθμίσεις που αντιτίθενται στον υγιή ανταγωνισμό.

• Συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

• Σύσταση της Κοινωνικής Επιχείρησης με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά (7) μελών (φυσικών ή/και νομικών προσώπων), από τα οποία το 60% να είναι φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι.

• Η Κοινωνική ΕΠΕ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση όπου εφαρμόζεται η αρχή «ένας εταίρος μια ψήφος».
Μπιρμπίλη: Στο υπουργικό τα μέτρα επιτάχυνσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης


Τις διαδικασίες απλοποίησης και επιτάχυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.


Όπως τονίστηκε, με το πρόγραμμα παρεμβάσεων που δρομολογείται, μειώνεται δραστικά ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ παράλληλα όχι μόνο εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά γίνεται πιο αποτελεσματική και με ουσιαστικότερες συμμετοχικές διαδικασίες.


Ειδικότερα με το πρόγραμμα μέτρων επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων:

• Η μείωση του μέσου χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με στόχο την προσέγγιση του μέσου όρου των Κρατών - Μελών της ΕΕ.

• Η μείωση του φόρτου των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά 50%. Τον στόχο αυτό υπηρετούν η καθιέρωση τυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι θα εντάσσονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για επί μέρους κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

• Η επιτάχυνση των διαδικασιών γνωμοδότησης και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

• Το «άνοιγμα» των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού των έργων και των δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι καθοριστική για το σκοπό αυτό.

• Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και η προσωποποίηση της ευθύνης της διοίκησης απέναντι στον πολίτη.

Τέλος, όπως σημειώθηκε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι μία διαδικασία υποχρεωτική από το Κοινοτικό και Θεσμικό Πλαίσιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς εφαρμόζεται με έναν ιδιαίτερα μακροχρόνιο και χρονοβόρο τρόπο. Η χώρα μας εμφανίζει σε σύγκριση με τα άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό έργων και δραστηριοτήτων σε μια πληθώρα κατηγοριών, που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, παρατηρούνται συχνά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ουσιαστικά αδυναμία του ενδιαφερομένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία εξέλιξης της περιβαλλοντικής αδειδότησης, ενώ η αναγκαία εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου κατά κανόνα δεν γίνεται έγκαιρα και με ουσιαστικό τρόπο.Produced by