22
ΔΕΚ

ΥΠΑΑ: Εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης μέσω του ΕΣΠΑ


Η ενεργοποίηση ενός καινούριου επιχειρησιακού προγράμματος, του “Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων” (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) δίνει νέες δυνατότητες στην Ελλάδα για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων που προέρχονται από το ΕΣΠΑ , κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αλλά και για την κυβέρνηση στο σύνολό της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 211,7 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή ταμειακές κρίσεις, που συνδέονται με οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση , συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου.

Η στρατηγική του προγράμματος έχει βραχυπρόθεσμό και μέσο-μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Ήδη το πρόγραμμα εξειδικεύεται μέσω μελετών, τα συμπεράσματα των οποίων θα οδηγήσουν στην πλήρη ενεργοποίησή του από τις αρχές της καινούριας χρονιάς.

Επειδή όμως, οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ήδη εμφανείς και εντοπίζονται τόσο σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας όσο και σε κλάδους απασχόλησης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας επεδίωξε και κατάφερε να επισπεύσει τις διαδικασίες για την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να παρέμβει άμεσα για τη στήριξη της απασχόλησης, ενώ συνεχίζουν να «τρέχουν» οι τυπικές διαδικασίες για την ενεργοποίησή του.

Τα Σχέδια Δράσης είναι τα εξής:

1. Ολοκληρωμένες Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Νομό Καστοριάς, με προϋπολογισμό 9,5 εκατ. Ευρώ.

2. Υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής επανακατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων ανέργων και υποαπασχολούμενων οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών, με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με προϋπολογισμό 6,72 εκατ. Ευρώ.

3. Δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με χωρική και κλαδική διάσταση, με προϋπολογισμό 8,71 εκατ. Ευρώ.

Για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης υπήρξε απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιεί τη δυνατότητα, που παρέχεται από τον κανονισμό για Διαρθρωτικά Ταμεία, να ενεργοποιήσει το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», γεγονός που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΕΚΤ , στο πλαίσιο της ενεργοποίησης όλων των μέσων που υπάρχουν στη διάθεση της χώρας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, τη στήριξη του πληθυσμού που πλήττεται και την επανεκκίνηση μιας νέας αναπτυξιακής πορείας.
Produced by