28
ΔΕΚ

ΕΛΚΕΚΑ: Aυξημένο κατά 5% το οικογενειακό καλάθι το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2009-2010


 Στο ποσό των 2.120,75 ευρώ διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο του 2010 το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου ελληνικού νοικοκυριού σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009 που κόστιζε 2.020,52 ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) η αύξηση άγγιξε το 5% και υπολογίζεται στα 100,23 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός η τιμή των οποίων αυξήθηκε κατά 19%. Στον τομέα των μεταφορών παρατηρείται αύξηση 16% και στον τομέα της στέγασης αύξηση 6%.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών 2009/11 2010/11 Διαφορά %

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 346,55 350,845 4,292 1%

Αλκοολούχα ποτά και καπνός 86,81 103,420 16,615 19%

Ένδυση- υπόδηση 175,65 179,843 4,193 2%

Στέγαση 225,55 239,076 13,522 6%

Διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 147,93 150,880 2,951 2%

Υγεία 144,88 145,437 0,560 0%

Μεταφορές 244,44 282,831 38,390 16%

Επικοινωνίες 80,548 2,033 1,497 2%

ψυχαγωγία 95,939 7,120 1,187 1%

Εκπαίδευση 61,24 61,315 0,073 0%

Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 197,34 203,095 5,753 3%

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 213,36 223,686 10,323 5%ΣΥΝΟΛΟ 2020,52 2120,755 100,236 5%

Produced by